Print

Basispoort

 

PRIVACYVERKLARING STICHTING BASISPOORT

Basispoort is een dienstverlener die een gepersonaliseerde, zogenaamde Single-Sign-On-toegangsdienst, biedt voor leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers in het primair onderwijs voor webbased lesmateriaal ('digitale leermiddelen') van uitgeverijen, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.
In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers door Basispoort bij het gebruik van onze toegangsdiensten voor het primair onderwijs.

De onderwijsinstelling en digitale leermiddelen
Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland.
Wanneer scholen gebruikmaken van de toegangsdiensten van Basispoort, dan zullen zij persoonsgegevens van leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leer- en hulpmiddelen
Basispoort heeft het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 3.0' onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de 'verwerkersverantwoordelijke' is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Basispoort is een 'verwerker', die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Basispoort altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.
Basispoort conformeert zich aan het privacyreglement van de GEU. 
Zie www.geu.nuv.nl/privacy-reglement
Basispoort stelt als eis aan, technisch aan Basispoort gekoppelde leveranciers van online leermaterialen en leveranciers van schoolnetwerkomgevingen, dat ook zij het het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 3.0' hebben ondertekend.

Verwerkersovereenkomst
In de Verwerkersovereenkomst van Basispoort wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze toegangsdienst voor het primair onderwijs. Basispoort hanteert daarbij de branche specifieke GEU bijlagen bij de 'Model Verwerkersovereenkomst', die onderdeel uitmaakt van het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 3.0'. De verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.
·         Download de Basispoort  Verwerkersovereenkomst (binnenkort beschikbaar).
Bijlagen bij de verwerkersovereenkomst
Bij onze verwerkersovereenkomst horen twee bijlagen: In bijlage 1, de zogenaamde Privacy Bijsluiter, leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens door Basispoort in opdracht van de school worden verwerkt.
·         Download de Basispoort Privacy Bijsluiter (binnenkort beschikbaar)
In bijlage 2, de beveiligingsbijlage, beschrijven we welke beveiligingsmaatregelen Basispoort heeft genomen om de persoonsgegevens goed te beschermen.
·         Download de Basispoort Beveiligingsbijlage (binnenkort beschikbaar)
Wilt u als schoolbestuur een Verwerkersovereenkomst met Basispoort?
Klik dan hier om een verwerkersovereenkomst 'op maat aan te vragen', geldig voor alle scholen die vallen onder het gezag van uw bestuur.
Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens
Op grond van de wettelijke rolverdeling en het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 3.0' moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.
Overige privacyverklaringen
Basispoort verwerkt geen persoonsgegevens voor andere productgroepen, relatiebeheer en marketingdoeleinden. Alle verwerkingen zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer M1538319

Gebruik van cookies

In het kader van de dienst waarvoor Basispoort wordt ingeschakeld, plaatst Basispoort uitsluitend zogenaamde 'functionele cookies' op de computer van de gebruiker. Hiervoor is op grond van de Telecommunicatiewet geen aanvullende toestemming vereist. Alleen op de informatiesite http://info.basispoort.nl plaatst Basispoort cookies voor het gebruik van Google Analytics. Door het Basisp​oort toegangsplatform wordt hiervan geen gebruik gemaakt. 
 
Achtbaan
Antonius
Augustinus
Bataaf
Carolus
Dagobert
Floriant
Floris Radewijnsz
Josefschool
Palster
Rotonda
Stefanusschool