Print

GCBO

 
Oprichting Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)


 
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kunnen mensen voortaan terecht bij één loket. Dat is mogelijk geworden door de oprichting van de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) 

De stichting GCBO bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs zo'n twintig landelijke geschillen-,beroeps-,klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao's verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. 

Op de website www.gcbo.nl, kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten) procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.  
 
Bereikbaarheid 

Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070 - 386 16 97
Fax: 070 - 302 08 36
E-mail: info@gcbo.nl 
 

 

 
 

Achtbaan
Antonius
Augustinus
Bataaf
Carolus
Dagobert
Floriant
Floris Radewijnsz
Josefschool
Palster
Rotonda
Stefanusschool