Print

Schoolkeuze

 
De overgang naar het voortgezet onderwijs is een hele stap
 
 
 
 
  De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor de leerlingen altijd een hele stap. Een goede voorbereiding is uitermate belangrijk. Daarbij is de laatste jaren steeds meer sprake van "concurrentie" onder de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.


Als we alle verzoeken omtrent open dagen, gastlessen, bezoeken enz. willen honoreren kost dat veel onderwijstijd. Bovendien zijn deze bezoeken niet altijd even nuttig.

Daarom hebben we voor de scholen in Tiel het volgende afgesproken:

  • Omdat ruim 85% van de leerlingen vanuit Tiel naar het Lingecollege gaat, is dit de enige school waar we in groepsverband onder begeleiding van de leerkracht, heen gaan
  • Bij voorkeur/ zo mogelijk wordt hiervoor een woensdagmiddag gepland
  • Leerlingen die (met hun ouders) andere scholen voor v.o. willen bezoeken kunnen hiervoor vrijaf vragen bij de directeur van de school: er is géén begeleiding vanuit de school.

Voor de zes SKOR- scholen buiten Tiel worden de gebruikelijke afspraken gehandhaafd.
 


 
 


 

 

Achtbaan
Antonius
Augustinus
Bataaf
Carolus
Dagobert
Floriant
Floris Radewijnsz
Josefschool
Palster
Rotonda
Stefanusschool