Print

Ouders

 
Algemene informatie voor ouders

Nadat u een keuze heeft gemaakt voor een van onze scholen adviseren wij uw kind tijdig aan te melden.

Op de website van de school vindt u veel informatie over de organisatie binnen de school en over tal van praktische zaken.

Op deze pagina enkele algemene zaken, over het aanmelden, de leerlingenzorg. ondersteuning bij de opvoeding en de keuze voor het vervolgonderwijs.
 

Skor Strategisch beleidsplan
Hier kunt u het strategisch beleidsplan van de SKOR bekijken.  Meer...


Aanmelden/ Inschrijven

Kinderen zijn vanaf de leeftijd van 4 jaar welkom. Neem voor inschrijving van uw kind tijdig contact op met de SKOR-school van uw keuze.  Meer...

 

Leerlingenzorg


De ontwikkeling van uw kind wordt gedurende de gehele schoolperiode met aandacht gevolgd en zonodig wordt het onderwijsaanbod aangepast.  Meer...

 

Centrum voor Jeugd en Gezin

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen ouders terecht met al hun vragen over opvoeden of opgroeien. Meer...

 

Schoolkeuze

Het is belangrijk de overstap van het basisonderwijs naar het vervolgonderwijs goed voor te bereiden. Laat deze echter niet ten koste gaan van de onderwijstijd. Meer...
 

Skor schoolgids

Het is een boekwerkje dat u informeert over onze Stichting en de scholen die erbij zijn aangesloten. Meer...
 

Skor jaarverslag

Hier kunt u het jaarverslag van de SKOR bekijken. Meer...

 

Software en privacy

Hier kunt u lezen hoe privacy geregeld is m.b.t. gebruik van software. Meer...

 

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs

Hier kunt u lezen hoe de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen geregeld is. Meer...Sociaal veiligheidsplan

Hier kunt u het sociaal veiligheidsplan van de SKOR bekijken. Meer...
Achtbaan
Antonius
Augustinus
Bataaf
Carolus
Dagobert
Floriant
Floris Radewijnsz
Josefschool
Palster
Rotonda
Stefanusschool