Print

AVG

 
AVG documenten SKOR

De AVG is 25 mei 2018 officieel ingegaan. Voor SKOR ligt de focus ligt op het beperken van de bureaucratie, optimaal tegemoetkomen aan het recht op gegevensbescherming en daarmee inhoud geven aan onze kernwaarde 'verantwoordelijk'. Bijgaande documenten zijn in nauwe samenwerking met onze professionele partner Your Safetynet opgesteld en door de GMR akkoord bevonden. 


 
FAQ Vraag- en antwoordenlijst AVG SKOR

YSNS-33054-nl_NL Privacyreglement leerlingen SKOR
 
YSNS-33055-nl_NL Privacyreglement medewerkers SKOR
 
YSNS-33056-nl Toestemming publicatie beeldmateriaal leerlingen SKOR
 
YSNS-33057-nl Toestemming publicatie beeldmateriaal medewerkers

YSNS-33058-nl_NL Reglement Sociale Media leerlingen SKOR

 
YSNS-33060-nl_NL Reglement Sociale Media medewerkers SKOR
 
 
Achtbaan
Antonius
Augustinus
Bataaf
Carolus
Dagobert
Floriant
Floris Radewijnsz
Josefschool
Palster
Rotonda
Stefanusschool