Print

GMR

Welkom op het website deel van de GMR!Werving nieuwe GMR-leden
Momenteel zijn we op zoek naar nieuwe GMR-leden, zowel voor de ouder- als voor de personeelsgeleding. Hierbij houden we er rekening mee dat beide (vooormalige) schoolbesturen goed vertegenwoordigd zijn. We zijn op zoek naar:
 • twee personeelsleden van de huidige Skor-scholen (Tiel, Beesd, Cothen, Leerdam),
 • één ouder van de Culmborgse scholen,
 • twee ouders van de huidige SKOR-scholen.
Klik hier voor meer informatie over de GMR en de werving


SKOR-GMR
Een bestuur met meerdere scholen heeft een Gemeenschappelijke Zeggenschap Raad (GMR). Deze raad praat en beslist mee over boven schoolse zaken, zoals het bestuursformatieplan, taakbeleid en omgaan met sociale media. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of minstens een meerderheid van de scholen onder het schoolbestuur. Leden van de GMR zijn personeelsleden èn ouders van de diverse scholen en hebben zitting voor een periode van drie jaar. De leden van de GMR binnen SKOR zijn verdeeld over verschillende beleidsterreinen:
 • Personeel en Organisatie;
 • Onderwijs;
 • Financiën, ICT en Facilitair.
De GMR bestaat uit:
 
 
Personeelsgeleding Oudergeleding
 • Claudia Beekman
 • Toni van Dinter
 • Heleen van der Hulst
 • Frans Pikker
 • Liesbeth van der Veer
 • Angelika Herben (voorzitter)
 • Erik van Straaten
 • Chiel Runsink
 • Diane van Rossum
 • Audrey Walton
 • Miranda van Dillen
 
 
Alle bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS, artikel 10-16). Hierin staan ook de plichten van het schoolbestuur (artikel 6 en 8).
 
Heeft u vragen voor ons? Wilt u iets aan ons voorleggen? Stuur ons gerust een bericht via:
gmr@skor-scholen.nl

Inloggen besloten GMR zone.
Achtbaan
Antonius
Augustinus
Bataaf
Carolus
Dagobert
Floriant
Floris Radewijnsz
Josefschool
Palster
Rotonda
Stefanusschool