Print

Missie van de SKOR

Respect en zorg voor elkaar
 
De Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland biedt op haar scholen vernieuwend onderwijs op maat, waarbij het welzijn van de individuele leerling centraal staat. Het is de kernactiviteit van onze professioneel ingerichte organisatie.

Onze scholen staan open voor alle leerlingen in de gemeenten waar we gevestigd zijn. Respect en zorg voor elkaar krijgen gestalte in onderwijs dat duidelijk gestoeld is op onze katholieke identiteit. Daarin is voldoende ruimte voor andere godsdienstige levensbeschouwelijke opvattingen.

 
 
We streven naar een goede en hechte samenwerking tussen school en ouders en vooral ook naar een veilig en vertrouwd onderwijs-klimaat.

 
  Daarbinnen worden kinderen vriendelijk en respectvol opgeleid en opgevoed tot positief-kritische en maatschappelijk betrokken leerlingen met een open blik op de toekomst. 

 

Achtbaan
Antonius
Augustinus
Bataaf
Carolus
Dagobert
Floriant
Floris Radewijnsz
Josefschool
Palster
Rotonda
Stefanusschool