De Palster


Contactgegevens

Hageroos 1
4102 JN Culemborg
0345-514 766

info@rk-depalster.nl
Hier zijn wij trots op


 rijke taalomgeving


 verantwoordelijk


 kleinschalig

Contactgegevens

Hageroos 1
4102 JN Culemborg
0345-514 766

info@rk-depalster.nl
'De PalsterK voor beter!'


Welkom bij onze school


Onze missie

We zorgen dat kinderen voorbereid worden om optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij.

Onze visie

In een prettige sfeer begeleiden deskundige leerkrachten de kinderen bij de ontwikkeling van hun talenten.
Dankzij de kleinschaligheid van de school kennen alle kinderen en leerkrachten elkaar en is er veel persoonlijk contact met de ouders.
Op onze basisschool wordt gewerkt met het sociale vaardigheidsprogramma Leefstijl. De combinatie van kleinschaligheid, professionaliteit van de leerkrachten, het gebruik van de methode Leefstijl en het persoonlijk contact met de ouders waarborgt de veilige sfeer op De Palster.

We werken aan een school en omgeving waar:

 • Kinderen zich veilig en thuis voelen;
 • Oog is voor de ontwikkeling en het welbevinden van ieder kind;
 • Eigentijds en kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven;
 • Normen en waarden, dus ook regels belangrijk zijn;
 • Talenten ontdekt en ontplooid worden;
 • Ouders zich betrokken voelen;
 • Het team met plezier en bevlogenheid en vanuit een gezamenlijke professionele houding werkt.

In de meest algemene zin bereiden we kinderen voor op hun toekomstige rol in de steeds veranderende samenleving. In dat verband leren wij kinderen daartoe noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitudes. We vinden het belangrijk dat ieder kind zich geaccepteerd voelt en met plezier naar school gaat. We willen kinderen vertrouwen en respect meegeven. We streven ernaar dat kinderen zich volledig kunnen ontplooien tot zelfstandige mensen met een eigen verantwoordelijkheid en een eigen inbreng. We hechten belang aan een goede samenwerking met ouders.
We bieden onderwijs op maat waarin de basisvakken een belangrijke plaats innemen. Daarnaast bieden we een verscheidenheid in creatieve en culturele vaardigheden en vakken zodat kinderen de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit gebeurt zowel onder als na schooltijd.
Vanuit onze katholieke identiteit gaan we op een respectvolle manier met elkaar om. We hebben duidelijke school- en klassenregels en hechten belang aan een rustige en ordelijke leeromgeving.Leerlingenzorg


PDF

Schoolgids


PDF


Kalender


PDF

Medicatieverstrekking


PDFSchooltijden


maandag en dinsdag

8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur

woensdag

8.30 - 12.00 uur

donderdag en vrijdag

8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur


Vrijdag: groep 1 t/m 4 's middags lesvrij

Nieuwe leerlingen


Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon


In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Verlof


U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Scholen op de kaart


Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.


Meer informatie...

Ouderraad


Alle ouders die een kind hebben op onze school zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van iedere groep van onze school, die gezamenlijk de ouderraad volgen. Deze vertegenwoordigers worden door de ouders van de groepen gekozen. 

Meer informatie...

Externe partners


Wij werken samen met:

 • Kinderopvangorganisatie KaKa
 • Brede School Culemborg
 • Sportfriends 
 • Logopediepraktijk Marijke Snoek
 • Fysiotherapiepraktijken Houvast en Culemborg

Schooltijden


maandag en dinsdag
8.30 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur

woensdag
8.30 - 12.00 uur

donderdag en vrijdag
8.30 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur

Vrijdag: groep 1 t/m 4 's middags lesvrij

Verlof


U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen


Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Scholen op de kaart


Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.


Meer informatie...

Medezeggenschapsraad

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...


Ouderraad


Alle ouders die een kind hebben op onze school zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van iedere groep van onze school, die gezamenlijk de ouderraad volgen. Deze vertegenwoordigers worden door de ouders van de groepen gekozen. 

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon


In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Externe partners


Wij werken samen met

 • Kinderopvangorganisatie KaKa
 • Brede School Culemborg
 • Sportfriends 
 • Logopediepraktijk Marijke Snoek
 • Fysiotherapiepraktijken Houvast en Culemborg

Ons team


Op De Palster heeft u te maken met een directie, een administratief medewerker, een conciërge, een onderwijsassistent en 12 groepsleerkrachten. Zij kunnen fulltime of parttime werken. Naast het lesgeven in de groepen vervullen sommige groepsleerkrachten ook andere taken binnen het onderwijs. U kunt dan denken aan taken als teamleider, ICT coördinator, aandachtsfunctionaris, preventiemedewerker etc.

Meer informatie...

Privacy Protocol


PDF
Klachtenregeling


PDFSociaal Veiligheidsbeleid


PDFSponsorbeleid


PDFcontact:
SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl
SKOR-kantoor

Burg. Schullstraat 2

4001 VV Tiel

0344-632849

info@skor-scholen.nl