het bestuur
   en RvT 

expertisecentrum
't PAST

 
missie
De SKOR biedt goed onderwijs op maat, waarbij leerkrachten en ouders samen kinderen begeleiden in hun ontwikkeling naar actief positief kritische en creatief denkende mensen die hen in staat stelt een bijdrage te leveren aan een verdraagzame en respectvolle samenleving. Dit krijgt gestalte in onderwijs dat gestoeld is op de 21e -eeuwse vaardigheden en de katholieke identiteit, waarbij voldoende ruimte is voor andere godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen.

werken bij
kernwaarden
GMR
jaarverslag
privacy protocol
klachten-regeling
sociaal veiligheids-beleid
SKOR schoolgids